Spring naar hoofd-inhoud

Het team

Het team van kindcentrum St. Willibrordus bestaat uit een groep enthousiaste pedagogisch medewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Hieronder ziet u hun foto's:

Pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal

Leerkrachten

Onderwijsondersteunend

Pedagogisch medwerkers buitenschoolse opvang