Spring naar hoofd-inhoud

Verlofaanvraag

In bijzondere gevallen heeft uw kind recht op verlof. Om dit verlof aan te vragen dient u het verlofformulier in te vullen. Indien nodig wordt de leerplichtambtenaar geraadpleegd om advies te geven over de aanvraag.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Informatie over leerplicht