Spring naar hoofd-inhoud

Inleiding
Onze school ontwikkelt zich tot een Integraal Kind Centrum (IKC).

Een IKC, wat is het ook alweer?

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een plek waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers één team zijn, werken vanuit één visie op leren, ontwikkelen en spelen, kinderen maximaal tot bloei laten komen. Een IKC verbindt, verbreedt en verdiept. 

Wat biedt ons IKC?
Wij bieden de volgende 
- basisschool St. Willibrordus
- peuterspeelzaal verzorgd door de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
- buitenschools opvang voor en na schooltijd verzorgd door de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
- logopedie
- fysiotherapie
- GGD

Waarom een IKC?

De wereld is in beweging. Als er iets is dat zeker is, is dat de toekomst juist onzeker is. Onze kinderen wisselen straks sneller van baan of hebben zelfs meerdere banen tegelijk. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar op de voet. Om de kinderen goed voor te bereiden op deze toekomst, willen wij hen de juiste basis geven, en die gaat verder dan de basisvakken lezen, schrijven en rekenen. De ontwikkeling naar een IKC dwingt ons om na te denken over ons onderwijs, ook inhoudelijk, en te verbeteren waar we kunnen. We willen het maximale uit de kinderen halen en geloven erin dat we hierin met een IKC, met aandacht voor een breed aanbod en een doorgaande ontwikkellijn, nog beter kunnen faciliteren. 


Een IKC = 

-‘Eén visie, één team, één plan’

- Verbindt, verbreedt en verdiept’

- Samen werken aan talent

- Een doorgaande lijn tussen opvang, peuters en basisschool