Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De leden van de MR praten en denken mee over het beleid op school. Zowel ouders als leerkrachten maken hiervan deel uit. De MR heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, en op andere onderwerpen adviesrecht. Ook mag de MR (gevraagd en ongevraagd) voorstellen doen en adviezen geven aan de directie. De MR van de Willibrordusschool is ook vertegenwoordigd in de GMR van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst.

 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Personeelsgeleding

Ingemar hoefnagels (ook GMR-lid)

Evelien Spinnewijn

Annemiek van Opstal

 

Oudergeleding

Bernadette van de Kerkhove

Veerle de Bruin

Michèle Huijsman (ook GMR-lid)