Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De leden van de MR praten en denken mee over het beleid op school. Zowel ouders als leerkrachten maken hiervan deel uit. De MR heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, en op andere onderwerpen adviesrecht. Ook mag de MR (gevraagd en ongevraagd) voorstellen doen en adviezen geven aan de directie. De MR van de Willibrordusschool is ook vertegenwoordigd in de GMR van onderwijsorganisatie Elevantio.

U kunt de MR bereiken via het mail adres mrwillibrordus@elevantio.nl.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Personeelsgeleding

Hille Siem.A.Sjoe

Evelien Spinnewijn

Annemiek van Opstal

 

Oudergeleding

Sophie Vons

Koen Valckx

Voorzitter: Michèle Huijsman