Spring naar hoofd-inhoud

Kindcentrumraad St. Willibrordusschool

Welkom op de pagina van de Kindcentrumraad St. Willibrordus. 

Kindcentrumraad

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als medewerkers meepraten over het beleid op school. Ook moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het dagverblijf. De MR en de OC zijn samengevoegd in een Kindcentrumaad (KCR).

Wat doet de Kindcentrumraad?

De Kindcentrumraad praat mee over specifieke onderwerpen die met de St. Willibrordusschool te maken heeft. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de gezonde school, gezonde voeding, beweegmomenten, de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal, de doorgaande lijn en meer.
De directie van ons IKC (Jeroen van Loon vanuit de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Huub Mangnus als directeur van de basisschool) moeten belangrijke besluiten in deze onderwerpen aan de kindcentrumraad voorleggen.
De Kindcentrumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen bepaalde besluiten.
Dit vooral over voorafgenoemde onderwerpen. Ook mag de Kindcentrumraad voorstellen doen en adviezen geven aan de directie en het bestuur.

Contact

Wanneer u suggesties of ideeën heeft voor de Kindcentrumraad, of wanneer u zaken kwijt wilt waarvan u vindt dat ze in de Kindcentrumraad besproken moeten worden, dan kunt u contact met ons opnemen. Het mailadres: willibrordus@elevantio.nl 

De Kindcentrumraad bestaat (schooljaar 2022-2023) uit:

Leerkachten

Hille Cohen - Siem.A.Sjoe (leerkracht St. Willibrordusschool)

Evelien Spinnewijn (leerkracht St. Willibrordusschool)

Annemiek van Opstal (leerkracht St. Willibrordusschool) - (tijdelijk met zwangerschapsverlof - wordt opgevangen door Martine van Dorsselaer)

Veronique Provoost (pedagogisch medewerker)

Stephanie van Doeselaar (pedagogisch medewerker)

Ouders

Bernadette van de Kerkhove – van Dorsselaer (moeder van Kasper)

Veerle de Bruin (moeder van Lana en Mika)

Michele de Vries – Huijsman (moeder van Amelie en Olivia)

Femke van de Kerkhove - van Hoove (ouder peuterspeelzaal/BSO - moeder van Joost, Lars en Wout)

Sanne van Verschelden - Belle (ouder peuterspeelzaal/BSO - moeder van Isabelle, Benjamin en Jonathan)