Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad. 

Op deze pagina willen we algemene informatie geven en vertellen over onze activiteiten. Gedurende het schooljaar zal deze verder gevuld worden.

De ouderraad in het kort

De ouderraad bestaat alleen uit ouders. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Leden van de ouderraad houden zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt mede de schoolreisjes, feesten, en spelendag(en) voor, of helpt bij de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt alles in overleg met de leerkrachten.

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kunt dus aanwezig zijn, zonder dat je lid bent van de ouderraad. Indien je aanwezig wil zijn dient dat uiterlijk drie dagen van te voren bekend gemaakt worden bij de ouderraad d.m.v. het sturen van een email.

 

Taken van de ouderraad

• (helpen bij) het organiseren van activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering of de sportdag

• het behartigen van de belangen van ouders bij de directie en de medezeggenschapsraad

• het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage

• het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school

• het betrekken van ouders bij school

 

Financiële bijdrage 2022/2023

Wij hanteren ook dit schooljaar het bedrag, vastgesteld door de Medezeggenschapsraad, van € 15,00 per kind.

 

Wil je helpen? Graag!

Je kunt je altijd aanmelden bij de ouderraad als je actief wilt worden op school. Meestal hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan helpen bij activiteiten als spelendag en kerstviering. Je kunt altijd één van ons aanspreken maar een mail sturen kan natuurlijk ook. 

 

Ons mailadres: 

orwillibrordus@gmail.com

 

Samenstelling van de ouderraad

In de ouderraad zitten momenteel 10 ouders. Die ouders worden gekozen tijdens openbare verkiezingen voor een periode van 3 jaar.

Gedurende het schooljaar 2022-2023 hebben de volgende leden zitting in de raad:

Lars van den Nagel - voorzitter (vader van Kate)

Rianne Harms - penningmeester (moeder van Sophie)

Debby Stevens - de Bruijn - secretaris (moeder van Maud en Lynn)

Dorine Verplanke - Herrewegh (moeder van Jens en Jasmijn)

Mieke van Schilt (moeder van Saar, Fien en Huub)

Johnny van der Poel (vader van Sven en Veerle)

Melissa Snijders - Schalkwijk (moeder van Djemma en Chenzo)

Charlotte Mangnus - Rammeloo (moeder van Joep en Jasper)

Sanne Verschelden - van Belle (moeder van Isabelle, Benjamin en Jonathan)

Trinh Trinh (moeder Sophia en Victoria)