Spring naar hoofd-inhoud

Kinderparlement van de St. Willibrordusschool

Ook dit schooljaar hebben wij een Kinderparlement, omdat wij het belangrijk vinden om kinderen actief te betrekken bij onze school.

Wat is een Kinderparlement?

In het Kinderparlement zitten groepsvertegenwoordigers van groep 5 t/m 8 die samen met Michèle de Vries (ouder) en meester Huub nadenken, praten en soms ook beslissen over allerlei onderwerpen die met school te maken hebben.  

Uit elke groep worden twee kinderen verkozen worden voor het Kinderparlement. Deze leerlingen vertegenwoordigen de meningen en ideeën van de kinderen uit zijn of haar groep. Tevens gaan zij nog naar een groep bij de kleuters of groep 3 of 4 om te horen wat deze kinderen vinden.

Het Kinderparlement vergadert vijf keer per schooljaar. Voor de vergadering worden de bespreekpunten van de vergadering in de klas besproken, zodat de groepsvertegenwoordiger weet wat de mening van de groep is en van de groep, die hij/zij ook vertegenwoordigt.

Waar moet een groepsvertegenwoordiger aan voldoen?

·         Niet je eigen mening vertellen in het parlement, maar die van jouw klas.

·         Kunnen luisteren.

·         Je mening geven.

·         Respect hebben voor andere meningen.

·         Rekening kunnen houden met elkaar.

·         Je moet tegen kritiek kunnen en stevig in je schoenen staan omdat je het niet iedereen uit je klas naar de zin kunt maken.

Opzet Kinderparlement,

Bestaat uit 8 kinderen.

Per bovenbouw groep (groep 5 tot en met 8) 1 meisje en 1 jongen.
Deze worden democratisch gekozen en mogen in de daaropvolgende jaren niet meer meedoen. Per jaar worden er dus verkiezingen in de klas uitgeschreven in de tweede week.

Kinderen blijven voor één jaar lid.
Deze leerlingen vertegenwoordigen de school in dat schooljaar.

De begeleiding is in handen van één ouder en één leerkracht.

Wat mag het kinderparlement doen:

 •  Voor elke vergadering naar een onderbouw groep toegaan en peilen
  wat daar speelt. Daarbij worden gericht vragen gesteld.

  Groep 5 gaat naar groep 0 – 1 – 2 A
  Groep 6 gaat naar groep 0 – 1 – 2 B
  Groep 7 gaat naar groep 0 – 1 – 2 C
  Groep 8 gaat naar groep 3 en groep 4 en peutergroep.
   
 •  Er wordt minstens 5 keer vergaderd.
   
 •  Het kinderparlement vertegenwoordigt de school en wordt ook betrokken bij de representatieve activiteiten.
   
 •  Er wordt tijdens de vergadering besproken wat er allemaal speelt in de school vanuit de kinderen. Hierbij wordt altijd aandacht besteedsHierbij wordt altijd (elke vergadering) aandacht besteed aan mogelijk pesten en wat ertegen te doen. Daarnaast zijn alle initiatieven welkom.
   
 •  Er wordt een agenda en notulen opgesteld.
   
 •  Na de vergadering wordt er terug gekoppeld aan de onderbouw groepen.
   

Het nieuwe Kinderparlement is gekozen!

In schooljaar 2021-2022 zijn de volgende kinderen gekozen als vertegenwoordiger van hun klas in het Kinderparlement.

- Groep 8: Nienke en Toine
- Groep 7: Noor en Ish
- Groep 6: Lauren en Thiebe
- Groep 5: Julia en Stijn